U lijepom starom gradu Višegradu

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=AVBcwlxv2do
Himzo Polovina - U lijepom starom gradu Visegradu


U lijepome starom, gradu Višegradu,
gdje duboka Drina, vjekovima teče,
ostade mi samo tužna uspomena,
ašikovah s dragom skoro svako veče.
Pa i jutro, slušam, pjevaju slavuji,
na Bikavcu brdu grada Višegrada.
Ustaj curo mala, ružo procvjetala,
već je zora rana Drinu obasjala!
Evo sam ti doš'o, sjedim na Bikavcu.
Slušam, Drina huči, novi dan se sprema.
Sve je kao nekad, pjevaju slavuji,
samo tebe, draga, na Bihavcu nema.
Višegrade, grade, gdje je moja draga?
ko da sa mnom nikad srećna nije bila.
gledao sam Drinu dok me je ljubila,
zar je naše noći već zaboravila?


Tasks

[1] traduction


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM