Вечер ке ти дойда, моме (Večer ke ti doйda, mome)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Вечер ке ти дойда, моме

Вечер ке ти дойда, моме,
вечер по вечера,
вечер по вечера, моме,
кога сама спиеш.
Кога твойта майка, моме,
на кошари оди,
кога твойте братя, моме,
во гора зелена.
Мойта лоша майка, лудо,
люта пиявица,
мойте мили братя, лудо,
комити юнаци.
Мойта стара майка, лудо,
порти затворила,
порти затворила, лудо,
пенджер залостила,
не можам да ида, лудо,
на бунар за вода.
На твоята майка, моме,
дарои ке дарувам,
свилено коланче, моме,
кемер со жълтици.
На твоите братя, моме,
коня аджамия,
коня аджамия, моме,
и пушка бойлия.

Večer ke ti dojda, mome

Večer ke ti dojda, mome,
večer po večera,
večer po večera, mome,
koga sama spieš.
Koga tvojta majka, mome,
na košari odi,
koga tvojte bratja, mome,
vo gora zelena.
Mojta loša majka, ludo,
ljuta pijavica,
mojte mili bratja, ludo,
komiti junaci.
Mojta stara majka, ludo,
porti zatvorila,
porti zatvorila, ludo,
pendžer zalostila,
ne možam da ida, ludo,
na bunar za voda.
Na tvojata majka, mome,
daroi ke daruvam,
svileno kolanče, mome,
kemer so žyltici.
Na tvoite bratja, mome,
konja adžamija,
konja adžamija, mome,
i puška bojlija.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM