Погреши Павлина (Pogreši Pavlina)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Погреши Павлина

1.

Погреши мома Павлина
погреши мома Павлина
отиде в гора зелена
на Димчовата бачия
на Димчовата бачия
дето си с него да вземе

2.

Кога видея Павлина
Кога видея Павлина
Сите овчари станая
Само си Димчо не стана
Само си Димчо не стана
Павлина да си посрещне

3.

Току се Димчо провикна
Току се Димчо провикна
Абре овчари бекари
Слезнете долу в селото
Слезнете долу в селото
Там го от горно Илия

4.

И му кажете да знае
И му кажете да знае
Че Димчо сака Павлина
Павлина мома юбава
Павлина мома юбава
Юбава йоще гиздава

Pogreši Pavlina

1.

Pogreši moma Pavlina
pogreši moma Pavlina
otide v gora zelena
na Dimčovata bačija
na Dimčovata bačija
deto si s nego da vzeme

2.

Koga videja Pavlina
Koga videja Pavlina
Site ovčari stanaja
Samo si Dimčo ne stana
Samo si Dimčo ne stana
Pavlina da si posreštne

3.

Toku se Dimčo provikna
Toku se Dimčo provikna
Abre ovčari bekari
Sleznete dolu v seloto
Sleznete dolu v seloto
Tam go ot gorno Ilija

4.

I mu kažete da znae
I mu kažete da znae
Če Dimčo saka Pavlina
Pavlina moma jubava
Pavlina moma jubava
Jubava jošte gizdava


Source

-
Boîte à outils


RSS     ATOM