Подай ми, мила сестро (Podaй mi, mila sestro)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Подай ми, мила сестро

Я подай ми, сестро, тенка пушка,
време е да ода,
яз ке ода, сестро, надалеко,
на горна земя.
Как ке минеш, брато, Вардар река,
мътна и кървава.
Рибари са, сестро, мои другари,
ке ме проводат.
Как ке минеш, брато, Шар планина,
пълна е с комити.
Комити са, сестро, мои другари,
ке ме проводат.

Podaj mi, mila sestro

Ja podaj mi, sestro, tenka puška,
vreme e da oda,
jaz ke oda, sestro, nadaleko,
na gorna zemja.
Kak ke mineš, brato, Vardar reka,
mytna i kyrvava.
Ribari sa, sestro, moi drugari,
ke me provodat.
Kak ke mineš, brato, Šar planina,
pylna e s komiti.
Komiti sa, sestro, moi drugari,
ke me provodat.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM