Не се бели, Наде (Ne se beli, Nade)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Не се бели, Наде

Не се бели, Наде мори, не се църви,
не се толку, Наде, пременувай.
Во кого си, Наде мори, погледнала,
всекиму си, Наде, болест дала.
Кому два дни, Наде мори, кому три дни,
а на мене, Наде, три години.
Изгори ме, Наде мори, запали ме,
ме направи, Наде, суво дърво,
суво дърво, Наде, яворово.

Ne se beli, Nade

Ne se beli, Nade mori, ne se cyrvi,
ne se tolku, Nade, premenuvaj.
Vo kogo si, Nade mori, poglednala,
vsekimu si, Nade, bolest dala.
Komu dva dni, Nade mori, komu tri dni,
a na mene, Nade, tri godini.
Izgori me, Nade mori, zapali me,
me napravi, Nade, suvo dyrvo,
suvo dyrvo, Nade, javorovo.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM