Le shavore

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Le shavore

Le shavore naskeren, le manusha vorbinen,
taj pamende pekhel o kham, szavora szam, voja sza,
szogodi palal mukhlyam.
Kaj kamende cirdel jilo, ke kamende shaj khelen,
taj rakhagyol, nyevo gruppo, kaj e cserhaj te kamasz,
vamare vasztesza reszasz.
Ke-e vanda mende trubul, te ablyol e luma,
vamen te shaj ablyuvasz, aba ande la,
ke szakoneszke te tatyarel o kham


Qui joue/chante ça ?


Liens externes

Tasks

[ ] Français Les enfants, English The kids
-
Boîte à outils


RSS     ATOM