Канят ме мамо (Kanjat me mamo)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Канят ме мамо

Канят ме мамо на тежка сватба
Канят ме мамо на тежка сватба
на тежка сватба млад кум да стана,
на първо либе аз да кумувам,
на първо либе, на първа обич
Я, научи ме стара ми майко,
на първо либе как се кумува
с кои очи да я погледна
с кои уста да и продумам.
Мъка ще бере ах, тази майка
на първо биле как се става?
На първо либе сърце се дава
на първо либе кум се не става.

Kanjat me mamo

Kanjat me mamo na težka svatba
Kanjat me mamo na težka svatba
na težka svatba mlad kum da stana,
na pyrvo libe az da kumuvam,
na pyrvo libe, na pyrva obič
JA, nauči me stara mi majko,
na pyrvo libe kak se kumuva
s koi oči da ja pogledna
s koi usta da i produmam.
Myka šte bere ah, tazi majka
na pyrvo bile kak se stava?
Na pyrvo libe syrce se dava
na pyrvo libe kum se ne stava.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM