Галичка Свадба (Galička Svadba)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Галичка Свадба

1.

Цела нощ до зори пушки майко пукат
радика се река ори сватбари се веселат
Сватба е голема те днес се женат Яна е любава мома я вземам я
Тъпан силно нека удри зурли нека вият дай отидем малай майко сите да се напият

2.

Цела вечер майко тъпани се слушат
яна мома оро боди сватба и е днеска

3.

Силно тъпан чука като гром на удира
колко яна аз я любам знае цела радика

Galička Svadba

1.

Cela nošt do zori puški majko pukat
radika se reka ori svatbari se veselat
Svatba e golema te dnes se ženat Jana e ljubava moma ja vzemam ja
Typan silno neka udri zurli neka vijat daj otidem malaj majko site da se napijat

2.

Cela večer majko typani se slušat
Jana moma oro bodi svatba i e dneska

3.

Silno typan čuka kato grom na udira
kolko Jana az ja ljubam znae cela radika


Source

-
Boîte à outils


RSS     ATOM