Ec Ec

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=5HyvEE-HUCU
Skanderband - Ec Ec
VIDEO https://youtu.be/BlVW9p5xJcg


Shqip Ec Ec

1.

Ec Ec nde mëma jote
E strati të bëtë japi
E ndë shtrat nëng nga të pënzosh
Pënzo mua se më katë martosh
Çë nëng do të më martosh
Lisi të qupëve të bëtë ngradosh

2.

Ec Ec nde mëma jote
E sandone të bëtë japi
E ndë sandone nëng nga të pënzosh
Pënzo mua se më katë martosh
Çë nëng do të më martosh
Lisi të qupëve të bëtë ngradosh

3.

Ec Ec nde mëma jote
E sakona të bëtë japi
E ndë sakona nëng nga të pënzosh
Pënzo mua se më katë martosh
Çë nëng do të më martosh
Lisi të qupëve të bëtë ngradosh

4.

Ec Ec nde mëma jote
E senduq të bëtë japi
E ndë senduq nëng nga të pënzosh
Pënzo mua se më katë martosh
Çë nëng do të më martosh
Lisi të qupëve të bëtë ngradosh

5.

Ec Ec nde mëma jote
E shtëpin të bëtë japi
E ndë shtëpin nëng nga të pënzosh
Pënzo mua semë katë martosh
Çë nëng do të më martosh
Lisi të qupëve të bëtë ngradosh

English Go, go

1.

Go, Go to your mother
And ask for the bed
But don't think of the bed
Think of me, the one you're going to marry
And if you don't want to marry me
The cypress tree you will fatten for me.

2.

Go, Go to your mother
And ask for the sheet
...
 
 
 

3.

Go, Go to your mother
And ask for the Mattress
...
 
 
 

4.

Go, Go to your mother
And ask for the chest
...
 
 
 

5.

Go, Go to your mother
And ask for the house
...


Voir aussi


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM