Dikhav a dro sune

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Dikhav a dro sune
So dja dro men same
|: Ha chona ja gorja, pagana chiriklja
   I ojcha jeter de pashe jaga :|
Su mange te kerav
su nestir ka suva,
|: Me dro sune dikhtjom, so jekcha jekamjom
   Aj ushtijo phodromza bisterdjom :|
Dre ferda megijom,
Romen o dojlat jo,
|: Koliv me udigtjom, dre shteto zamerjom,
   Chajo so dro sune me pokamjom :|


Qui joue/chante ça ?

  • Bratsch : 1990 "Sans Domicile Fixe"
-
Boîte à outils


RSS     ATOM