Ајде пушка пукна (Ajde puška pukna)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Ајде пушка пукна

Ајде пушка пукна, бре џанам,
пушка пукна.
Ајде пушка пукна, бре џанам,
горе на мосто.
Ајде та удри, бре џанам,
та удри.
Ајде та удри, бре џанам,
Карамфило.
Ајде викна, писна, бре џанам,
викна, писна.
Ајде викна, писна, бре џанам.
Карамфилот.
Ајде кој ќе гледа, бре џанам,
кој ќе гледа.
Ајде кој ќе гледа, бре џанам.
моите деца.
Ајде ќе ги гледа, бре џанам,
ќе ги гледа.
Ајде ќе ги гледа, бре џанам.
Комитетот.
Ајде кој ќе јава, бре џанам,
мојта коња.
Ајде кој ќе јава, бре џанам.
мојта коња.
Ајде ќе ја јава, бре џанам,
ќе ја јава.
Ајде ќе ја јава, бре џанам
Даме Груев.
Ајде коj ќе носи, бре џанам
мојта пушка.
Ајде кој ќе носи, бре џанам
мојта пушка.
Ајде ќе ја носи, бре џанам,
ќе ја носи.
Ајде ќе ја носи, бре џанам.
Гоце Делчев.

Ajde puška pukna

Ajde puška pukna, bre džanam,
puška pukna.
Ajde puška pukna. bre džanam,
gore na mosto.
Ajde ta udari, bre džanam,
ta udari.
Ajde ta udari. bre džanam,
Karamfilo.
Ajde vikna, pisna, bre džanam,
vikna, pisna.
Ajde vikna. pisna, bre džanam.
Karamfilo.
Ajde koj ke gleda, bre džanam,
koj ke gleda.
Ajde koj kje gleda. bre džanam.
mojte deca.
Ajde ke gi gleda, bre džanam,
ke gi gleda.
Ajde ke gi gleda. bre džanam.
Komitetot.
Ajde koj ke java, bre džanam,
mojta konja.
Ajde koj ke java. bre džanam.
mojta konja.
Ajde ke ja java, bre džanam,
ke ja java.
Ajde ke ja java, bre džanam
Dame Gruev.
Ajde koj ke nosi, bre džanam
mojta puška.
Ajde koj ke nosi, bre džanam
mojta puška.
Ajde ke ja nosi, bre džanam,
ke ja nosi.
Ajde ke ja nosi, bre džanam.
Goce Delchev.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM