Чушката люта, пак люта (Čuškata ljuta, pak ljuta)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=gmTw7ww_0OsЧушката люта, пак люта

/ Цонке ле чушка червена,
  три пъти в манджа туряна, /
три пъти в манджа туряна,
два пъти в боклук хвърляна,
чушката люта, пак люта
и ти си Цонке ле кът нея.
/ Два пъти си годявана,
  три пъти си венчавана, /
/ чушката люта, пак люта,
  и ти си Цонке ле кът нея. /
Първия беше свинарин,
втория беше конярин,
втория беше конярин,
третия беше билберин,
/ чушката люта пак люта,
  и ти си Цонке ле кът нея. /
Първия беше свинарин,
селските свине пасеше,
селските свине пасеше,
на тебе фуста да купи,
/ чушката люта, пак люта,
  и ти си Цонке ле кът нея. /
Втория беше конярин,
селски катъри пасеше,
селски катъри пасеше,
на тебе чехли да купи,
/ чушката люта, пак люта,
  и ти си Цонке ле кът нея. /
Третия беше билберин,
келяви бръди бръснеше,
келяви бръди бръснеше,
на теб белило да купи,
/ чушката люта, пак люта,
  и ти си Цонке ле кът нея. /

Čuškata ljuta, pak ljuta

/ Conke le čuška červena,
  tri pâti v mandža turjana, /
tri pâti v mandža turjana,
dva pâti v bokluk hvârljana,
čuškata ljuta, pak ljuta
i ti si Conke le kât neja.
/ Dva pâti si godjavana,
  tri pâti si venčavana, /
/ čuškata ljuta, pak ljuta,
  i ti si Conke le kât neja. /
Pârvija beše svinarin,
vtorija beše konjarin,
vtorija beše konjarin,
tretija beše bilberin,
/ čuškata ljuta pak ljuta,
  i ti si Conke le kât neja. /
Pârvija beše svinarin,
selskite svine paseše,
selskite svine paseše,
na tebe fusta da kupi,
/ čuškata ljuta, pak ljuta,
  i ti si Conke le kât neja. /
Vtorija beše konjarin,
selski katâri paseše,
selski katâri paseše,
na tebe čehli da kupi,
/ čuškata ljuta, pak ljuta,
  i ti si Conke le kât neja. /
Tretija beše bilberin,
keljavi brâdi brâsneše,
keljavi brâdi brâsneše,
na teb belilo da kupi,
/ čuškata ljuta, pak ljuta,
  i ti si Conke le kât neja. /
-
Boîte à outils


RSS     ATOM