Хубава си моя горо (Hubava si moja goro)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=vbLAEUybpmI


Хубава си моя горо

Хубава си моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост.
Който веднъж те погледне
той вечно жалее
че не може под твоите
сенки да изтлее.
А комуто стане нужда
веч да те остави,
той не може дорде е жив
да те заборави.
Твоите буки и дъбове,
твоите шуми и гъсти,
и цветята и водите
агнетата тлъсти.
И божурът и тревите,
и твойта прохлада,
всичко, казвам, понякогаш
като куршум пада.
На сърцето, което е
всякогаш готово
да проплаче когато види
в природата ново.

Hubava si moja goro

Hubava si moja goro,
mirišeš na mladost,
no vseljavaš v syrcata ni
samo skryb i žalost.
Kojto vednyž te pogledne
toj večno žalee
če ne može pod tvoite
senki da iztlee.
A komuto stane nužda
več da te ostavi,
toj ne može dorde e živ
da te zaboravi.
Tvoite buki i dybove,
tvoite šumi i gysti,
i cvetjata i vodite
agnetata tlysti.
I božuryt i trevite,
i tvojta prohlada,
vsičko, kazvam, ponjakogaš
kato kuršum pada.
Na syrceto, koeto e
vsjakogaš gotovo
da proplače kogato vidi
v prirodata novo.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM