Сливенски Буенек (Slivenski Buenek)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Сливенски Буенек

1.

Кака ми прате дойда да ти думам
тя да бели зъбе вчерашната вечер
че дом и ляга на голяма нива
на голяма нива на широка козя

2.

Не мога байно аз и да пея
че аз си имам либе девойке
че аз си имам либе девойке
във тая байно гора зелена
Рано рани кака рано на Гергъовден
главата си увила на ситно оплела

Slivenski Buenek

1.

Kaka mi prate dojda da ti dumam
tja da beli zybe včerašnata večer
če dom i ljaga na goljama niva
na goljama niva na široka kozja

2.

Ne moga bajno az i da peja
če az si imam libe devojke
če az si imam libe devojke
vyv taja bajno gora zelena
Rano rani kaka rano na Gergyovden
glavata si uvila na sitno oplela


Source

-
Boîte à outils


RSS     ATOM