Лажи, лажи, Вере (Laži, laži, Vere)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Лажи, лажи, Вере

Лажи, лажи, Вере лажи кој ке лажеш
Само мене Вере не мој да ме лажеш. (x2)
Јас си имам Вере, леле јас си имам
Јас си имам Вере до три болести. (x2)
Прва болест, Вере, леле, прва болест
Прва болест, Вере струмички кафани. (x2)
Втора болест, Вере, леле, втора болест
Втора болест, Вере в туѓина ке одам. (x2)
Трета болест, Вере, леле, трета болест
Трета болест, Вере умирам за тебе. (x2)

Laži, laži, Vere

Laži, laži, Vere laži koj ke lažeš
Samo mene Vere ne moj da me lažeš. (x2)
Jas si imam Vere, lele jas si imam
Jas si imam Vere do tri bolesti. (x2)
Prva bolest, Vere, lele, prva bolest
Prva bolest, Vere strumički kafani. (x2)
Vtora bolest, Vere, lele, vtora bolest
Vtora bolest, Vere v tugjina ke odam. (x2)
Treta bolest, Vere, lele, treta bolest
Treta bolest, Vere umiram za tebe. (x2)
-
Boîte à outils


RSS     ATOM