Костадин капетано (Kostadin kapetano)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Костадин капетано

Кога зашумят шумите буките (x2)
Кога зашумят шумите,
плачат за войводата, капетано.
Кога през село минете пойдете, (x2)
Кога през село минете
со коне да не тропате, ама тропате
(со пушки да не фърлате, ама фърлате)
Че ке ви чуе майка ми, старата (x2)
Дане ви чуе майка ми,
ке ви праша за мене, ама за мене
Къде е син ми Костадин (x2)
Къде е син ми Костадин
Костадин, войводата, капетано
Син ти се майко ожени, ожени (x2)
Син ти се майко ожени, ожени,
за една македонка, поробена
(за земята църната, поробена, македонска).

Kostadin kapetano

Koga zašumjat šumite bukite (x2)
Koga zašumjat šumite,
plačat za vojvodata, kapetano.
Koga prez selo minete pojdete, (x2)
Koga prez selo minete
so kone da ne tropate, ama tropate
(so puški da ne fyrlate, ama fyrlate)
Če ke vi čue majka mi, starata (x2)
Dane vi čue majka mi,
ke vi praša za mene, ama za mene
Kyde e sin mi Kostadin (x2)
Kyde e sin mi Kostadin
Kostadin, vojvodata, kapetano
Sin ti se majko oženi, oženi. (x2)
Sin ti se majko oženi, oženi,
za edna makedonka, porobena
(za zemjata cyrnata, porobena, makedonska).
-
Boîte à outils


RSS     ATOM