Заблеало рудо јагне (Zablealo rudo jagne)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=vYLlnQTXOqg


Заблеало рудо јагне

Заблеало, заблеало рудо јагне, леле,
среде трло, среде трло Стојаново.
Ој Стојане, ој Стојане, млад стопане, леле,
дури беше, дури беше млад неженет.
Дури беше, дури беше млад неженет, леле,
ме пасеше, ме пасеше во горана.
Пасев трева, пасев трева детелина, леле,
пиев вода, пиев вода од извора

Zablealo rudo jagne

Zablealo, zablealo rudo jagne, lele,
srede trlo, srede trlo Stojanovo.
Oj Stojane, oj Stojane, mlad stopane, lele,
duri beše, duri beše mlad neženet.
Duri beše, duri beše mlad neženet, lele,
me paseše, me paseše vo gorana.
Pasev treva, pasev treva detelina, lele,
piev voda, piev voda od izvora
-
Boîte à outils


RSS     ATOM