Битола, мој роден крај (Bitola, moj roden kraj)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=v4Kb44XlbXA


Битола, мој роден крај

Битола, мој роден крај,
во тебе сум родена, за мене си рај.

Припев:

Битола, мој роден крај,
јас те сакам, от срце знај.
Битола, мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.
Многу градови, села јас пројдов,
како тебе мил за мене, нигде не најдов.
Уште како дете по тебе одев боса,
во тебе пораснав граде, јас не сум ти гост.
Има ли кој граде мој,
збогум да ти каже, да не заплаче?

Bitola, moj roden kraj

Bitola, moj roden kraj,
vo tebe sum rodena, za mene si raj.

Pripev:

Bitola, moj roden kraj,
jas te sakam, ot srce znaj.
Bitola, moj roden kraj,
jas te sakam, za tebe peam.
Mnogu gradovi, sela jas projdov,
kako tebe mil za mene, nigde ne najdov.
Ušte kako dete po tebe odev bosa,
vo tebe porasnav grade, jas ne sum ti gost.
Ima li koj grade moj,
zbogum da ti kaže, da ne zaplače?
-
Boîte à outils


RSS     ATOM