Бели манастири (Beli manastiri)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Бели манастири

Продават се мамо,
Бели манастири,
белите манастири, мила мамо,
с черните калугерки.
Всеки се наема
в манастир да иде
ала никой пари няма, мила мамо
манастир да купи.
А от где не е наело
туй младо еврейче
младото еврейче, мила мамо
жълтото търговче.
Що се е наело
манастир да купи
белите манастири, мила мамо
с черните калугерки.
То се е наело
манастир да купи
манастир да купи, мила мамо
чаршия да прави.
Калугерки плачат,
манастир не дават
манастир не дават, мила мамо
чаршия да стане.

Beli manastiri

Prodavat se mamo,
Beli manastiri,
belite manastiri, mila mamo,
s černite kalugerki.
Vseki se naema
v manastir da ide
ala nikoj pari njama, mila mamo
manastir da kupi.
A ot gde ne e naelo
tuj mlado evrejče
mladoto evrejče, mila mamo
žyltoto tyrgovče.
Što se e naelo
manastir da kupi
belite manastiri, mila mamo
s černite kalugerki.
To se e naelo
manastir da kupi
manastir da kupi, mila mamo
čaršija da pravi.
Kalugerki plačat,
manastir ne davat
manastir ne davat, mila mamo
čaršija da stane.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM