А бре Македонче (A bre Makedonče)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=8mCwn_ZVjNo

А бре Македонче

А бре Македонче, леле каде се спремаш?
Борба те чека, борба за слобода.
Борба за слобода, за Македонија,
за Македонија, земја поробена.
Момци наредени, моми накитени,
борба ќе одат, борба за слобода.
Борба за слобода, за Македонија,
за Македонија, земја поробена.
Нека разберат, клетите фашисти,
Македонско име нема да загине!

A bre Makedonče

A bre Makedonče, lele kade se spremaš?
Borba te čeka, borba za sloboda.
Borba za sloboda, za Makedonija,
za Makedonija, zemja porobena.
Momci naredeni, momi nakiteni,
borba kje odat, borba za sloboda.
Borba za sloboda, za Makedonija,
za Makedonija, zemja porobena.
Neka razberat, kletite fašisti,
Makedonsko ime nema da zagine!

Source

Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM