Μαζωμένος (Mazoménos)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=5sdnhxy0sL0
Mazomenos - Dü-Şems Ensemble
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Piz49yQPFZ4
Μαζωμένος Μυτιλήνης (Mazomenos Μytilinis)
-
Boîte à outils


RSS     ATOM