Çay elinden öteye

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=4TIWBWVuGDQ
İsmail Türüt - Çayeli'nden Öteye
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=DpgxKcplu3M
Kimbureyhan - Çay Elinden Öteye

Most common version

Çay elinden öteye
Gidelum yali yali, Gidelum yali yali, Gidelum yali.
/ Sirtindaki sepetun
  Ben olayım hamali... /
Sepetunun ipleri
Keseyi omuzuni...
/ Aç beyaz peştemali
  Bir göreyum yuzuni... /
Menşure dedukleri
Kız sen misun, sen misun...
Alemun dilindesun
O kadar güzel misun?... (Öyle diyiler)
Eydum funduk dalini
Gel teşire teşire... (Geliyrum)
Aduni bilmeyirum
Adun olun Menşure... (E hadi olsun)
/ Funduk toplamak için
  Eydum funduk dalini... /
Ben acirum acirum
Menşure'nin hâlini...
Bize gölge edeyi
Funduğun yapraklari... (Hoy)
// Kız sana haram olsun
   Çayeli topraklari... //

İsmail Türüt's version

Çayeli'nden Öteye
Gidelum Yali Yali...
/ Arkandaki Sepetun
 0Ben Olayım Hamali... /
Sepetumun İpleri
Keseyi Omuzimi...
/ Aç Beyaz Peştemali
  Bi Göreyim Yüzuni... /
Karlı Dereden Beri
Yeşil Çay Bahçeleri...
/ Çay Filizi Toplayi
  Peştemalli Kızları... /
-
Boîte à outils


RSS     ATOM